Geef meer en
betere feedback
probeer revisely Docenten van alle vakken geven
met Revisely makkelijker
feedback op werk van
leerlingen of studenten.

Wat is Revisely?

Revisely maakt het iedere docent van elk vak makkelijker om meer en betere feedback op documenten te geven van leerlingen en studenten. Een online tool waarbij docenten gemakkelijk op afstand werk kunnen nakijken en leerlingen en studenten op afstand kunnen leren.

  • Een ingebouwde commentaardatabase bespaart docenten 20% van hun tijd
  • Alle documenten staan overzichtelijk bij elkaar en blijven bewaard
  • Optionele ingebouwde plagiaatcheck met Urkund
  • De peer grading optie laat studenten elkaar feedback geven
  • Heldere rapportage over de voortgang voor leerlingen, studenten en docenten
  • Is uitstekend te gebruiken op tablets, iPads, desktops en laptops

Hoe werkt Revisely?

1. Aanmaken opdracht

De docent maakt een opdracht aan. Behalve de opdrachtomschrijving kan zij/hij aangeven op welke criteria de opdracht zal worden beoordeeld en hoe zwaar die wegen voor het eindcijfer. De docent verstuurt vervolgens de opdracht naar de studenten/leerlingen via Revisely.

2. Leerlingen en studenten leveren hun werk in

De leerlingen en studenten krijgen een melding dat zij een nieuwe opdracht klaar hebben staan. Zij ontvangen via hun e-mail een link die leidt naar een persoonlijke Revisely pagina en leveren daar hun werkstuk, opstel, betoog of ander document in.

3. Docent geeft gemakkelijk uitgebreid feedback

De documenten worden daarna zichtbaar in het docentendashboard. De docent voorziet daar het werk van feedback. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de uitgebreide feedback-database binnen Revisely.

4. Nagekeken tekst terug naar de leerling/student

De docent stuurt de nagekeken versie van de tekst terug naar de studenten/leerlingen, die via een link hun nagekeken werk en de feedback kunnen inzien. Revisely laat via een pop-up ook de achterliggende theorie zien bij een fout.

Voor wie is Revisely bedoeld?

Voor leerlingen en studenten

Revisely werkt als een digitaal schrijfdossier met uitgebreide formatieve feedback. Zij kunnen hun vorderingen en verbeterpunten altijd raadplegen. Een eigentijdse vorm voor een schrijfdossier en een goede voorbereiding op examens en toetsen.

Voor docenten

Revisely biedt een digitaal overzicht van de prestaties van de individuele studenten/leerlingen en daarmee de mogelijkheid om digitaal maatwerk te leveren. Een tijdbesparende en praktische manier van nakijken en vastleggen van de feedback.

Voor managers/ schoolleiding

Revisely is een betrouwbare nakijkapplicatie die docenten ontlast qua tijd, zorgt voor transparantie en objectiviteit vergroot. Een digitale monitoring, benchmarking en borging van de prestaties van verschillende klassen, groepen, secties, faculteiten en afdelingen.

Wat onze gebruikers zeggen

Revisely in cijfers

Scholen, universiteiten en HBO's
Gebruikers