De Staat van het Onderwijs 2024

Uit het nieuwste rapport van de Onderwijsinspectie blijkt dat ruim twintig procent van de bezochte scholen vorig jaar een onvoldoende scoorde in het inspectieoordeel. Deze bevindingen zijn gebaseerd op een steekproef van 225 onderzochte scholen. De resultaten liegen er niet om. Eén op de vijf scholen scoort onvoldoende.

Het rapport benadruk dat de kwaliteit van lessen op scholen die onvoldoende scoorden ondermaats was en dat deze scholen de ontwikkeling van individuele leerlingen onvoldoende volgden.Verder is er aandacht voor de basisvaardigheden zoals taal, rekenen en burgerschap, die een rode draad vormen in de problemen in het onderwijs, van basisonderwijs tot mbo. Zo blijkt uit het PISA-onderzoek van de OESO dat de leesvaardigheid van 15-jarigen in Nederland onder het gemiddelde van andere Europese landen ligt. Bij rekenen halen meer dan de helft van de leerlingen in het basisonderwijs het streefniveau niet. Ook wordt er geconstateerd dat veel middelbare scholen er ten onrechte van uitgaan dat alle nieuwe leerlingen de basisvaardigheden beheersen.

In het mbo is er een zorgwekkende stijging van het aantal voortijdige schoolverlaters, en er is een groeiend aantal studenten dat psychische klachten ervaart. Daarnaast ervaren veel docenten op universiteiten te weinig waardering voor hun onderwijstaken, terwijl onderwijs geven een kerntaak van universiteiten zou moeten zijn.

TheyCorrect ziet in deze uitkomsten een urgentie om bij te dragen aan de verbetering van het onderwijs door docenten te ondersteunen bij het verminderen van werkdruk, waardoor zij zich beter kunnen richten op het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs.

 

Meer lezen over dit rapport en de huidige staat van het Nederlandse onderwijs? Ga naar dit artikel in de NRC, Volkskrant, de Nu of lees het hele rapport.