Dossier en rapportage tool

  • De docent krijgt een melding wanneer een document is ingeleverd of wanneer het tijd is om deze tekst te corrigeren.
  • Revisely is een moderne vorm van schrijfdossier of portfolio. Leerlingen kunnen altijd hun voortgang en verbeterpunten inzien. Ze kunnen inzoomen op specifieke aspecten die ze willen verbeteren.
  • In Revisely kunnen volledige rapporten worden gegenereerd die leerlingen inzicht geven in wat ze inleveren en de gegeven feedback van de docent.

Wil je het eens proberen?

  • Probeer Revisely op jouw school met eigen leerlingen/studenten

  • Wij bieden gratis online training aan indien nodig