Edtech beleid faalt wereldwijd en heeft een ‘update’ nodig, staat in een nieuw rapport van de Atlantis Group van de Varkey Foundation.

Een nieuw rapport dat vandaag is gepubliceerd door de Atlantis Group van de Varkey Foundation, bestaande uit 26 voormalige ministers van Onderwijs en regeringsleiders, heeft vastgesteld dat het beleid met betrekking tot het gebruik van de Edtech een kritische bijstelling nodig heeft. Voormalig minister van Onderwijs en mede-oprichter van Revisely, Jo Ritzen, maakt deel uit van de Atlantis Group van de Varkey Foundation. Hij onderstreept dat Edtech problemen in het onderwijs kan oplossen maar dat dit op dit moment niet lukt door politieke en niet zozeer door technologische redenen.

Het rapport van de Atlantis Group, dat is opgesteld na uitgebreide discussies met toonaangevende Edtech CEO’s, docenten en academici, schetst een aantal tekortkomingen. Het rapport,  System failure: Why Edtech policy needs a critical updatekwam tot de conclusie dat technologie weliswaar moet helpen om leraren tijd te besparen, maar dat het soms het tegenovergestelde effect kan hebben als de technologie niet naar behoren werkt. Andere problemen die in het verslag aan de kaak worden gesteld, zijn onder meer het gebrek aan onafhankelijk onderzoek, waardoor het moeilijk is om te weten welke technologie, toepassingen en systemen effectief zijn en welke niet. Ontwikkelaars worden geconfronteerd met sterk gelokaliseerde aanbestedingen waardoor het moeilijk is om succesvolle technologie op te schalen. Leraren, vaak enthousiast over technologie, worden in de steek gelaten door ontoereikende systemen of hun eigen gebrek aan opleiding.

Het verslag roept overheden op om op vier belangrijke gebieden actie te ondernemen:

  • Geef prioriteit aan het verzamelen van (onafhankelijke) informatie over Edtech, het opzetten van testscholen en blijf op de hoogte van initiatieven over de hele wereld.
  • Ondersteun docenten door te luisteren naar hun behoeften en train hen adequaat in het gebruik van leertechnologie.
  • Zorg ervoor dat de juiste producten op de markt komen door duidelijke inkooprichtlijnen te publiceren.
  • Maak leertechnologieën deel uit van de bredere onderwijsstrategie door de oprichting van een sectoroverschrijdende Edtech-taskforce.

Vikas Pota, voorzitter van de Varkey Foundation zei:

“De grote tragedie op dit moment is dat leertechnologieën nog steeds een bijkomstigheid zijn. Vandaag de dag heeft slechts een handjevol regeringen in de wereld iets dat lijkt op een goed functionerend Edtech-beleid. Voorbeelden van best-practice zijn dus schaars en ver weg. Het politieke verhaal over technologie in het onderwijs is zorgwekkend vergelijkbaar met dat van 50 jaar geleden. Echte verandering, zo wordt ons verteld, is altijd nog maar 10 jaar van ons verwijderd. Onze wereld heeft niet nog eens 10 jaar de tijd om het goed te doen”

“Het is geen geheim dat het onderwijsbeleid worstelt om het tempo van de technologie bij te houden. Maar het mag niet stilstaan. Overal ter wereld bereiden bedrijven zich al tientallen jaren voor op een toekomst waarvan ze weten dat die gedomineerd zal worden door technologie. De ministers van onderwijs moeten dat ook dringend gaan doen. Het antwoord zal niet alleen gevonden worden door meer computers in de klaslokalen te plaatsen, maar ook door de politieke blokkades aan te pakken die Edtech maar al te vaak verhinderen om te slagen”

De Atlantis Group werd opgericht op het Global Education & Skills Forum (GESF) 2017 door de wereldwijde onderwijsinstelling van de Varkey Foundation. Revisely nam deel aan het GESF en stond in de finale om de Next Billion EdTech Prize 2018 te winnen.