Een oplossing voor het lerarentekort. Wat doet Revisely?


Er wordt al een lange tijd gesproken over een lerarentekort in Nederland. Toch zijn er ook veel werkloze docenten. Hoe is dat mogelijk?

Onderzoek van het UWV wijst uit dat er genoeg docenten zijn om alle vacatures te kunnen vervullen. Echter is het aantal docenten ongelijk verdeeld over Nederland. Met name in de Randstad is er een groot tekort aan docenten terwijl er in andere provincies genoeg leraren zijn maar te weinig banen beschikbaar zijn in de omgeving.

 

 

Wat is de oplossing?
Onder andere in de Volkskrant en Trouw wordt er geschreven over verschillende mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Zo schrijven zij dat er is geopperd om leraren voorrang te geven op de woningmarkt in de Randstad, om leraren een deel van de reistijd te laten declaren of zelfs een Randstadtoeslag te introduceren om het levensonderhoud voor leraren in een dure stad mogelijk te maken. Dit zijn goede ideeën maar zal de staat een hoop hoop geld kosten. Revisely houdt zich ook bezig met het onderwijs en stelt zichzelf als doel dit te verbeteren. Om deze reden zijn we op dit moment bezig met onderzoeken hoe we met Revisely nakijkwerk kunnen uitbesteden. Dit houdt in dat je als docent de mogelijkheid zou kunnen krijgen om de ingeleverde teksten van je leerlingen of studenten te laten nakijken door een andere docent in het land.

We houden je op de hoogte!