Het onderscheid tussen feedback, evaluatie en advies in het onderwijs

Feedback, evaluatie en advies zijn alledaagse termen in het onderwijs. Maar weet jij echt het verschil?

Met een evaluatie beoordelen we prestaties op een specifiek moment, vaak in cijfers en gebaseerd op vooraf bepaalde criteria.

Feedback is gericht op inspireren en verbeteren. Het geeft continu informatie aan studenten over hun werk en voortgang naar het doel. Effectieve feedback vóór de evaluatie biedt de kans om aanpassingen te maken en dichterbij het doel te komen.

Er is ook een groot verschil tussen feedback en advies. Advies geeft je een suggestie voor verbeteringen. Terwijl feedback zich meer richt op specifieke acties of gedrag en het effect wat dat heeft op het bereiken van zijn/haar doel. Verder is feedback gericht op het verleden en heden, terwijl advies zich meer richt op de toekomstige stappen die moeten worden genomen.

Kortom, elk heeft zijn eigen rol in het ondersteunen van studenten op hun pad naar succes 🌱 ✨