Hoe maak je de inzet van Peer grading in jouw klas zo effectief mogelijk met Revisely?

 

Peer grading heeft een belangrijke functie voor de ontwikkeling en het behalen van leerdoelen van leerlingen en studenten. Zo helpt het o.a. beter te leren schrijven, lezen en samenwerken. Het is echter wel raadzaam de inzet van Peer grading voor te bereiden voor je hier daadwerkelijk in de klas mee aan de slag gaat.

Met de nieuw ingebouwde Peer grading feature in Revisely geven studenten (voor het gemak zal ik in de blog leerlingen onder de benaming studenten laten vallen) zelf feedback op het gemaakte werk van andere klasgenoten. Dit heeft verschillende voordelen voor studenten:

  • Zij leren zorgvuldig te lezen, zowel eigen teksten als die van een ander.
  • De schrijfvaardigheid verbetert door advies van anderen toe te passen en eigen werk te evalueren.
  • Zij leren voor een breder publiek te schrijven in plaats van alleen voor zichzelf of voor de docent.
  • Zij doen ervaring op in het geven van constructieve feedback.
  • Ze leren om te gaan met feedback en hoe dit in hun schrijfproces te verwerken.

Een vaak voorkomende misvatting is dat er vanuit wordt gegaan dat leerlingen of studenten de benodigde vaardigheden al hebben om anderen van goede constructieve feedback te kunnen voorzien. In plaats daarvan moet Peer grading gezien worden als een mogelijkheid om de bovengenoemde vaardigheden aan te leren en tegelijkertijd ook te oefenen. Tips hoe dat aan te pakken:

 

1. Bekijk eerst hoe Peer grading binnen je opdracht en de les past
Een opdracht aanmaken met Peer grading is heel gemakkelijk in Revisely. Het is echter wel belangrijk om zo’n opdracht eerst goed voor te bereiden. Peer grading werkt bijvoorbeeld het beste wanneer de tekst niet al te lang is (maximaal zo’n 5 pagina’s). Hoe langer de tekst of ingewikkelder de criteria, des te langer zullen leerlingen en studenten erover doen om hun ‘peer’ te beoordelen.

Wanneer je om een korte tekst vraagt in een opdracht, zou je een deel van de les kunnen gebruiken om de studenten hier aan te laten werken en elkaar feedback te geven. Het voordeel van het uitzetten van een Peer grading opdracht binnen Revisely is dat, in tegenstelling tot handgeschreven feedback op papier, er de mogelijkheid is om overzichtelijk en gedetailleerd feedback te geven. Het is wel goed dit eerst in de klas te oefenen zodat studenten leren hoe waardevolle constructieve feedback te geven. Op deze manier raken de studenten sneller vertrouwd met het geven en ontvangen van feedback, leren zij elkaar beter kennen en ontwikkelen de vaardigheden om elkaar na te kunnen kijken.

 

2. Demonstreer het Peer grading proces
Het maakt het een stuk makkelijker voor studenten om elkaar feedback te geven wanneer zij begrijpen wat je als docent precies van hen verwacht. Algemeen commentaar zoals “Het ziet er best goed uit.” zou bijvoorbeeld niet nuttig zijn. Het is juist belangrijk dat studenten zo specifiek mogelijk feedback geven, met uitleg over zowel de sterke als over de zwakke punten in een tekst.

Om goed te kunnen behandelen hoe dit in zijn werking gaat is het handig een voorbeeldtekst klassikaal te behandelen. Vraag de studenten de tekst te lezen en hier individueel feedback bij te noteren. Vervolgens kunnen de studenten in groepjes van 3 tot 4 personen hun bevindingen bespreken en er eventueel meer commentaar aan toevoegen. De groepjes kunnen vervolgens de gezamenlijke bevindingen en bijbehorende feedback presenteren aan de klas. Mocht het nodig zijn, vraag dan de studenten hun feedback nog specifieker te verwoorden. Onthoud dat studenten vaak niet face-to-face feedback durven te geven aan hun klasgenoten maar vaak wel kritisch durven te zijn wanneer de schrijver van het stuk niet direct tegenover hen zit. Om deze reden is het van belang studenten in te laten zien dat hun gegeven feedback altijd vanuit een hulpvaardig oogpunt gegeven moet worden.

 

3. Maak een feedback-werkblad voor de studenten
Om gericht feedback te kunnen geven is het voor studenten handig een werkblad te gebruiken. Op dit werkblad kunnen zij taakgericht aan de slag met het beoordelen en per onderdeel gericht onderbouwen wat zijn of haar mening hierover is. Dit kan een handig steuntje in de rug zijn om uitgebreider en op een gerichte manier feedback te geven. Een onderdeel van het werkblad kan bijvoorbeeld naar een positieve observatie vragen of juist naar specifieke onderdelen van een essay.  De student wiens tekst het is kan vervolgens bepalen welke stukken tekst goed en welke onduidelijk zijn, niet overtuigend genoeg of op een andere manier verbetering nodig hebben.

 

4. Leer studenten hoe te reageren op ontvangen feedback en dit in de tekst te verwerken
Naast studenten te leren hoe anderen te voorzien van constructieve feedback is het ook belangrijk om te weten hoe zelf om te gaan met ontvangen feedback. Zij moeten hier open voor kunnen staan en weten hoe te reageren op de ontvangen feedback van een medestudent.

Het is van belang dit in de klas te oefenen aangezien observaties of commentaar van peers een student kunnen verwarren. Ze kunnen bijvoorbeeld ontmoedigd raken van de ontvangen feedback omdat zij zelf van mening waren dat hun tekst goed was en weinig verbetering nodig zou hebben. Negatieve feedback van een peer kan daarmee een teleurstelling vormen waardoor studenten ontmoedigd kunnen raken.

Door alle Peer grading stappen uitgebreid in de les te behandelen kunnen deze vaardigheden getraind worden. Behandel een voorbeeld van een tekst inclusief gegeven feedback klassikaal en vraag studenten zichzelf te verplaatsen in de schrijver van de tekst. Zij moeten vervolgens met een plan komen om de tekst te herzien en deze aan te passen met de hulp van de gegeven feedback. Op deze manier kunnen studenten leren hoe de verkregen feedback te evalueren en toe te passen.

 

5. Reflecteer op hoe de Peer grading opdracht is verlopen
Wanneer je studenten klaar zijn met het geven van feedback op de tekst van hun peer dan kan jij als docent dit vervolgens inzien bij Revisely. Ga hierbij de gegeven feedback van de studenten na en bekijk of dit commentaar terecht is en of dit op een constructieve manier is verwoord. Wanneer dit nog niet geheel naar behoren is, zou het kunnen helpen hier klassikaal meer tijd aan te besteden door dit te oefenen. Onthoud dat de vaardigheden om effectief te kunnen Peer graden zich moeten ontwikkelen bij studenten gezien zij hier nog maar weinig ervaring mee hebben.

 

De nieuwe Peer grading optie in Revisely is een goede manier om studenten te motiveren omdat zij zelf actief betrokken zijn. Zij krijgen meer verantwoordelijkheid over het geven en omgaan met feedback, zelf problemen en fouten te herkennen, en vervolgens tot oplossingen te komen.

Wil je meer weten over online nakijken met Revisely en de nieuwe Peer grading mogelijkheden? Bezoek onze site, boek een gratis workshop op school of probeer het gewoon eerst zelf uit!