Hoe kunnen we helpen?

Extra feature: Peer grading

Je bent hier:
< Terug

Zoals eerder vermeld in de uitleg over het maken van nieuwe opdrachten binnen Revisely, is het ook mogelijk voor scholen om gebruik te maken van de optie: Peer Grading feature in Revisely als ze de licentie hiervoor hebben gekocht. Je kunt deze optie zien in onderstaande afbeelding onder ‘Type opdracht’ : ‘peer grading + docenten kijken na Dit betekent dat wanneer de opdracht eenmaal is gemaakt en naar de leerlingen is gestuurd, zij deze opdracht maken en vervolgens de opdracht van de aangewezen medeleerling nakijken. Nadat de beoordeling (peer grading) door medeleerlingen is voltooid, kan de leraar de feedback van de leerlingen zien en zelf ook feedback geven en de opdracht beoordelen.

 

Bij het kiezen van een Peer grading opdracht bij ‘type Opdracht’, verschijnt er een nieuwe tijdlijn en indicatoren van data over wanneer de peer nakijk periode start en eindigd Merk op dat dit tijdspad moet vallen binnen het grotere tijdspad van de opdracht zelf.


Naast het tijdspad worden ook meer Peer grading opties getoond (zie onderstaande afbeelding).


Bij “Regels toegepast” kun je kiezen of de taak “Peer Grading” voor leerlingen van dezelfde groep/klas, van verschillende groepen/klassen of beide is. Naast die optie, kun je de voorkeursaantal peer-beoordelaars per documentof ze de eindscore bepalen of niet en of je wilt dat Revisely automatisch en willekeurig peers aan elkaar toewijst of dat je dat zelf wilt doen. De Commentaarbanken optie geeft je de keuze of beoordelaars de standaard commentaarset kunnen gebruiken die gekoppeld is aan de opdracht (net zoals de databank die leraren hebben bij het corrigeren van opdrachten), of dat ze alleen feedback kunnen geven als open tekst opmerkingen (of zowel de databank van de commentaarset als open opmerkingen toestaat) Tenslotte druk je op “Opslaan” en de Peer grading opdracht is gemaakt.


Het proces van het aanmelden van een opdracht tot het inleveren en nakijken is hetzelfde als bij een gewone opdracht met één verschil: de student die als peer evaluator is aangesteld, ontvangt een bericht zodra de tekst waarop hij of zij feedback moet geven door zijn of haar medestudent is ingeleverd. Dat is het teken dat hij/zij kan beginnen met de peer feedback. De peer geeft feedback via open observaties en maakt geen gebruik van de databank. De peer kan ook een cijfer toekennen aan het werk van een medeleerling. Wanneer de peer klaar is met nakijken, zal hij/zij ook klaar zijn om feedback te geven. Wanneer de feedback is verzonden, kan de andere leerling de tekst met de gegeven feedback bekijken.

Als je toch nog wijzigingen wilt aanbrengen in de indeling van de teams, ga dan naar de opdracht en klik op het pictogram Peer Grading in de rechterbenedenhoek (zie onderstaande afbeelding).


In het volgende scherm kun je de wijzigingen aanbrengen:

Om de feedback te zien die de medeleerling aan de andere leerling heeft gegeven, ga naar de opdracht en bekijk de lijst met teksten. Wanneer de peer feedback gegeven is, kan je klikken op de naam van deze peer beoordelende student zoals in de afbeelding hieronder. Klik op de naam en je ziet onmiddellijk de tekst en de gegeven feedback.