Hoe kunnen we helpen?

Korte doorloop van Revisely

Je bent hier:
< Terug

Dashboard

Wanneer je als docent inlogt bij Revisely kom je eerst op de Dashboard-pagina terecht. Deze pagina geeft in één oogopslag informatie over teksten die nog ingeleverd moeten worden, die nog nagekeken moeten worden en die nagekeken zijn en waarvan de feedback verzonden kan worden naar de student/leerling. Ook zie je hoeveel opdrachten er actief zijn. Daarnaast biedt de pagina toegang tot het menu aan de linkerkant.

Belangrijk om op te letten is dat je hier een tijdvak en groep/klas kunt selecteren. In de afbeelding hieronder is het studiejaar 2016-2017 geselecteerd. Wanneer je ook informatie over voorgaande jaren wil zien, kun je het tijdvak wijzigen. De grote groene knop ‘Nieuwe opdracht’ brengt je direct naar de pagina waar je een nieuwe opdracht aanmaakt en verstuurt aan je leerlingen of studenten.

 

 

Informatie over eigen account

Rechtsboven in het scherm vind je informatie over je eigen account. Door te klikken op je gebruikersnaam verschijnt onderstaand scherm. Zo kun je informatie over je eigen account bekijken of wijzigen. Je kunt alle berichten bekijken die aan jouw leerlingen zijn verzonden. En je kunt wisselen tussen de rol als docent en die als leerling.  

Direct in contact met onze medewerkers

 

De groene knop met de tekstballon (rechts onderin op elke pagina van de site) brengt je direct in contact met onze medewerkers. Zo kun je snel je vraag of opmerking aan ons doorgeven. Wij reageren doorgaans zeer snel en kunnen je zo ook snel weer verder helpen.

 

 

Importeren leerlingen/studenten

 

Revisely biedt alle docenten standaard de mogelijkheid om de volledige functionaliteit uit te proberen met een demo-klas met demo-leerlingen en demo-opdrachten. De beste ervaring heb je uiteraard wanneer je met je eigen leerlingen/studenten en groepen/klassen aan echte opdrachten werkt. Wanneer jouw school met SOMtoday werkt, heeft SOMtoday in de meeste gevallen jouw eigen klassen en leerlingen al in Revisely klaar gezet. Als dit niet het geval is, kun je eenvoudig in 3 stappen je eigen leerlingen of studenten importeren.

Zorg dat je een CSV- of XSL-bestand hebt met daarin de gegevens van de leerlingen/studenten voor dat je begint. Zie hier een voorbeeld van de gegevens en het format van een dergelijk bestand:

Stap 1:

 

Kies in het menu ‘Mijn leerlingen/studenten‘ en klik op de knop ‘leerlingen/studenten beheren‘ zoals in onderstaande afbeelding.

 

 

Vervolgens is er de keuze om één student/leerling aan te maken of om meerdere leerlingen/studenten tegelijk te importeren. Kies hier voor ‘leerlingen/studenten importeren‘ zoals in de afbeelding hieronder.

 

 

Selecteer vervolgens de groep(en) waarin je de leerlingen wil importeren. Klik op de knop ‘maak een nieuwe groep‘ wanneer de juiste groep/klas er nog niet bij staat. Zie de afbeeldingen hieronder.

 

 

 

 

Stap 2:

 

Selecteer de docent die bij de nieuwe klas hoort. Standaard is dit op jouw eigen naam ingesteld.

 

Stap 3:

 

Plak het CSV-bestand in het tekstveld of open het XLS-bestand waar ‘Open‘ staat. Zie ook de afbeelding hieronder.

 

 

In het volgende scherm controleer je of de gegevens correct zijn gekoppeld. Je kunt de namen van de kolommen eventueel aanpassen om zo de juiste informatie aan de juiste kolom te koppelen.

En klaar! Jouw leerlingen/studenten zijn nu geïmporteerd in een nieuwe groep/klas binnen Revisely. Je kunt de groep nu vinden bij het aanmaken van een nieuwe opdracht of door in het menu te kiezen voor Beheer/Alle groepen. Zo kun je ook weer gegevens van je groepen wijzigen.

 

 

 

Nieuwe Opdracht

Wanneer je een nieuwe opdracht aan je leerlingen/studenten wil geven, selecteer je -op de Dashboard pagina- de grote groene knop met <nieuwe opdracht>. Vervolgens zijn er allerlei verschillende instellingen waarmee je de opdracht vorm kunt geven. Lees hier meer.

 

Je ziet dit scherm met de opdrachten/sjablonen bibliotheek. Hier kun je een opdrachtsjabloon kiezen. Dit kan nog meer tijd besparen omdat je eenvoudig een sjabloon kunt kiezen wanneer je wilt dat de leerlingen/studenten een opdracht doen die vergelijkbaar is met een sjabloon. Dit kan bijvoorbeeld een opdrachtsjabloon zijn om een betoog te schrijven of over een hoofdstuk uit het boek dat jullie behandeld hebben. Je kunt deze sjablonen zelf aanmaken en blijven bewaard binnen Revisely zodat je de opdracht altijd gemakkelijk terug kunt vinden en kunt uitsturen naar een nieuwe groep leerlingen/studenten. Kies ‘Nieuwe lege opdracht‘ wanneer je aan een leeg formulier wilt beginnen.

 

 

Je krijgt vervolgens dit scherm te zien. Hierin kun je alle details en instructie bij een opdracht weergeven die een leerling/student nodig heeft om de opdracht succesvol te maken en op tijd en op de juiste manier in te leveren. Velden met een * moeten ingevuld worden.

Kies een titel die iets zegt over de opdracht zodat je later aan de hand van de titel de juiste opdracht ook weer terug kan vinden.

Vervolgens maak je een keuze bij het veld <Opdrachttype>. Je kunt hier kiezen uit de standaard mogelijkheid van het uitsturen van een opdracht naar leerlingen/studenten, een peergrading opdracht, inleveren in teams of een opdracht die bestaat uit zowel peer grading als inleveren in teams waarna het door je wordt nagekeken.

De Peer grading optie zorgt ervoor dat de leerlingen/studenten elkaars ingeleverde teksten van feedback kunnen voorzien. Als docent houdt je hier het overzicht op en kun je de feedback van de peers al dan niet meenemen in de eindbeoordeling van een opdracht. Het systeem maakt automatisch niet-willekeurige combinaties van student/leerling die het werk van een andere student/leerling van feedback voorziet.

De optie inleveren in teams. Hierbij worden de leerlingen/studenten door het systeem niet-willekeurig in een team van 2 of meer leden geplaatst. Zo kunnen teams gezamenlijk één opdracht inleveren die ook als een geheel wordt nagekeken, beoordeeld en voorzien van feedback.

 

De status van de opdracht kan zijn concept / gepubliceerd / afgesloten / verborgen. Dit kun je later altijd aanpassen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om verschillende opdrachten vast klaar te zetten voordat je dit publiceerd.

De begin– en einddatum en tijd spreken voor zich.

De taal van de tekst bepaalt welke database met observaties wordt gebruikt bij het nakijken en geven van feedback op de tekst. Op dit moment zijn er databases met observaties specifiek voor de Nederlandse, Engelse of Spaanse taal beschikbaar. Bij het Engels kun je kiezen om feedback te geven op het niveau van geavanceerd Engels, basis Engels of in het Nederlands. Zo kun je recht doen aan de verschillen tussen leerlingen/studenten van verschillende niveaus en verschillende leerjaren.

Bij de optie “Hoe teksten ingeleverd gaan worden” kun je ervoor kiezen dat je leerlingen/studenten de teksten in Revisely typen (of kopieëren en plakken vanuit word/pages bestand, of dat zij een bestand uploaden in Revisely. Dit kunnen verschillende bestandsformaten zijn maar we raden aan je leerlingen het als PDF bestand up te loaden om er zeker van te zijn dat het bestand er hetzelfde uit blijft zien na het uploaden.

De opties “Docent mag ook teksten inleveren in naam van studenten/leerlingen” en “Inleveren na einddatum toestaan” spreekt voor zich.

 

Bij algemene instellingen kun je aangeven of je studenten/leerlingen een extra melding per email kijgen wanneer de opdracht wordt gepubliceerd en of zij automatische herinneringen ontvangen.

Plagiaatcontrole geeft aan of voor deze opdracht de plagiaatcontrole wordt aangezet. Dit is een extra (betaalde) optie in Revisely. Binnen Revisely is er een naadloze integratie met de plagiaatcontrole van Urkund waarbij ingeleverde teksten worden vergeleken met een database van websites, teksten en andere bronnen die mogelijk gebruikt zijn bij de opdracht. Wanneer er sprake is dat een deel van de tekst ergens van overgenomen is, zie je precies welk deel van welke originele bron dit betreft. Zo kun je zelf bepalen wat je hiermee wil doen. 

Bij het maken van de opdracht kun je ook verscheidene opties voor anonimisering aanzetten, namelijk voor student, voor docent/nakijker of voor allebei.

 

Selecteer de klassen waarvoor deze opdracht moet gelden.

 

 

De lengte van de opdracht kun je naar eigen inzicht aangeven. Dit is bijvoorbeeld ‘2 pagina’s’, ‘120-16 woorden” of “niet meer dan één A4”.

Bij de inhoud van een nieuwe opdracht is de samenvatting verplicht. De volledige beschrijving kun je invullen zoals je wenst. Beide velden zijn voor een student/leerling zichtbaar bij het maken van de opdracht.

 

 

De optiea krijgt ook een cijfergeef ook een ERK beoordeling spreken voor zich. 

De optie toon evaluatiecriteria bepaalt of leerlingen/studenten kunnen zien met welke criteria de opdracht beoordeeld wordt. Deze criteria of categorieën worden verderop toegelicht. Ook leerlingen/studenten mogen evaluatiecriteria zien spreekt voor zich.

Onder het kopje cijfers staan de verschillende criteria waarop je een opdracht gaat beoordelen. Revisely heeft 7 standaardcriteria en je kunt zelf maximaal 5 eigen beoordelingscriteria toevoegen. De standaardcriteria komen overeen met de categoriën waarin de observaties in de database zijn ingedeeld. Meer informatie over de database met observaties is te vinden onder de noemer observatiedatabase. De weging van de gekozen criteria kun je als docent uiteraard zelf aanpassen. Zorg dat het totaal optelt tot 100%.

 

 

Tot slot kun je relevante documenten en websites toevoegen. Het kan hier gaan om een artikel op basis waarvan je een verslag moet schrijven of een video- of audiofragment waarin argumenten voor een betoog gevonden kunnen worden. Elke vorm van digitale documentatie is hier mogelijk.

Zodra je op <opslaan> klikt en je hebt bovenaan de optie geselecteerd dat leerlingen automatisch een bericht krijgen zodra de opdracht is gepubliceerd, ontvangen de leerlingen/studenten ook direct een bericht over de nieuwe opdracht.

De leerlingen/studenten hebben nu een bericht ontvangen dat er een nieuwe opdracht voor hen klaar staat. Dit bericht wordt per e-mail verzonden. In dit e-mailbericht vinden ze een link en door op de link te klikken, kom je direct bij de opdracht.

Na publicatie is het nog beperkt mogelijk om wijzigingen in de opdracht aan te brengen. Ook is het nu niet mogelijk om een kopie van een opdracht te maken en deze aan een andere klas te geven.

 

 

Sturen notificatie

 

Soms wil je op een ander moment de leerlingen/studenten informeren dat ze een nieuwe opdracht hebben. Of je wil een herinnering sturen. In dat geval ga je naar de lijst met opdrachten door in het menu (links) ‘opdrachten’ te selecteren. Vervolgens klik je op de 3 stippen richts in beeld. In de afbeelding hieronder met rood omcirkeld. Kies nu voor ‘herinner allen’ om iedereen een notificatie van de nieuwe opdracht te sturen. Zodra je hierop klikt zullen de herinneringen direct verstuurd worden.

 

 

Je kunt er ook voor kiezen om een herinnering aan één of een paar studenten/leerlingen te sturen. Klik op de opdracht om te zien welke studenten  de tekst al hebben ingeleverd en welke hier eventueel aan moeten worden herinnerd. 

 

 

 

Feedback geven – teksten nakijken

Met Revisely kun je snel uitgebreide feedback geven op de teksten van je leerlingen of studenten. Lees hier hoe dit in zijn werk gaat in Revisely.

 

Op het dashboard (zie afbeelding hieronder) zie je dat er 11 teksten staan die je nog van feedback moeten worden voorzien. Klik op het gele icoontje en je komt op de pagina met de lijst met nog na te kijken opdrachten.

 

De opdrachten staan in eerste instantie op alfabetische volgorde van de naam van de student/leerling. Je kunt ook sorteren op titel van de opdracht of op datum/tijdstip van inleveren. Klik op het icoon van de markeerstift om het nakijken van een opdracht te starten.

Zodra je op dat markeerstift-icoon hebt geklikt kom je op nakijkpagina.

 

Je kunt ook via de opdrachten in het menu naar de na te kijken opdrachten komen. Hier zie je hoeveel teksten er al zijn ingeleverd en eventueel nagekeken. De details van deze opdracht kun je ook zien door te klikken op de verschillende gegevens. Klik op <Ingeleverd>.

 

 

Voordeel is dat je nu direct ook het resultaat van de plagiaatcontrole ziet. Klik op het icoontje om het actuele rapport van Urkund te bekijken. Zoals hieronder in de afbeelding. Klik vervolgens weer op de markeerstift om te starten met nakijken/beoordelen.

Wanneer je op de nakijk-pagina komt, zie je de tekst zoals die door de student/leerling is ingeleverd. Bovenaan de pagina is een menubalk waarmee je de tekst van feedback kunt voorzien. Zie de afbeelding hieronder voor een overzicht.

 

 

LET OP: als de deadline nog niet is verstreken, kan de leerling/student in principe nog een nieuwe versie van de tekst inleveren. Als een leerling/student dat inderdaad doet, ziet het systeem dit als een nieuwe tekst en moet deze dan ook opnieuw worden beoordeeld en van feedback worden voorzien.

Tot en met de einddatum kunnen leerlingen of studenten dus een nieuwe versie van het document inleveren; dit betekent niet dat ze dat ook doen. Als jij eerder wil gaan nakijken en zeker weet dat iedereen heeft ingeleverd, kun je het verdere inleveren ook handmatig stopzetten (zie de foto).

 

Zodra je een deel of meer delen van de tekst hebt geselecteerd worden de knoppen in de menubalk bovenin actief. De verschillende knoppen worden in onderstaande afbeelding toegelicht.

 

 

 

 

 

De observatiedatase

Zodra een of meerdere woorden of delen van de tekst zijn geselecteerd is het mogelijk om een observatie bij de tekst te plaatsen. Deze feedback kan in de vorm van complimenten, kritische opmerkingen of open commentaar gegeven worden. De complimenten en kritische feedback vormen een set van 400-500 observaties die specifiek zijn voor de taal van de na te kijken tekst. In de database zijn deze observaties ingedeeld in rubrieken of categoriën zoals je die ook gezien hebt bij het aanmaken van een nieuwe opdracht. Binnen de rubriek/categorie kun je zowel positieve feedback (complimenten!) als kritische feedback (verbeterpunten) geven. Alle observaties worden weergegeven in de kantlijn waarbij gelijke observaties worden gecombineerd.

Zie onderstaande afbeelding met een aantal soorten observaties. De complimenten worden met de kleur groen aangegeven, de kritische punten met de kleur bruin en de open observaties met de kleur blauw.

 

 

 

 

De observaties in de kantlijn zijn duidelijk gestructureerd en bieden inzicht en overzicht voor de docent en voor de leerling/student. Het is duidelijk welke sterke punten en welke verbeterpunten of fouten er zijn, waar deze voorkomen en hoe deze opgelost kunnen worden. Voor de student/leerling zijn er aan de observaties in de database aanvullende theorie en/of verbeterpunten verbonden. Zo wordt de feedback meer inzichtelijk en krijgt hij ook meer betekenis.

 

In de database kun je op verschillende manieren bij de juiste observatie komen. Zie de afbeelding hieronder voor een toelichting. De lijst met favorieten wordt automatisch gevuld door het plaatsen van een observatie bij een tekst. Je kunt ook vooraf de set van observaties waarmee je een bepaalde opdracht gaat nakijken samenstellen met de vakgroep of sectie en deze voor jezelf klaar zetten.

 

 

 

 

Open feedback toevoegen

Het is ook mogelijk je eigen feedback toe te voegen aan een opdracht en dit eventueel ook op te slaan in je persoonlijke database van Revisely. Op deze manier kun je gemakklijk alle feedback toevoegen welke je vaker denkt te gebruiken voor opdrachten van je leerlingen/studenten om tijd met nakijken te besparen. Het gaat als volgt in zijn werk:

Selecteer eerst een stuk tekst in het document waar je feedback over wil geven. Klik op het icoontje om open feedback te geven. Schrijf vervolgens je eigen feedback/commentaar. Kies de optie om de feedback als persoonlijke observatie te bewaren. Vervolgens verschijnt het veld om de feedback een titel te geven (de tekst die in de marge zal verschijnen). Als je niets typt, gebruiken we de eerste regel van de opmerking zelf. Kies het criterium waar de observatie bijhoort. Kies het subcriterium waarin de observatie past (OPTIONEEL). Als je hier niets selecteert, wordt de nieuwe observatie onder het hoofdcriterium geplaatst. Kies uit de optie of het een kritische of positieve observatie is. Selecteer of je dit aan je lijstje met favoriete waarnemingen wilt toevoegen of niet. Klik op ‘Bevestigen’ om deze opmerking zowel aan je observatieset toe te voegen als deze aan de tekst welke je aan het nakijken bent toe te voegen. 

 


Geven van beoordeling en/of cijfer

 

Zodra je klaar bent met nakijken en geven van feedback, kun je overgaan tot het geven van een beoordeling of cijfer. Dit doe je door rechtsbovenin het scherm te klikken op Cijfer

 

 

Je komt in het scherm om cijfers toe te kennen aan deze opdracht. Je ziet onderstaand scherm waarbij de tekst onderaan staat. Bovenaan zie je de verschillende rubrieken/categoriën en de observaties die je hierin hebt gemaakt. Je geeft hier zelf per rubriek een cijfer. Het systeem rekent dan op basis van het gewicht van de rubriek/categorie het eindcijfer uit. Uiteraard – omdat bij Revisely de docent altijd de controle over het systeem heeft – kun je dit berekende cijfer aanpassen als dat volgens jou moet. Ook kun je natuurlijk het geven van deelcijfers overslaan en direct zelf het eindcijfer invoeren.

Op dit moment is het alleen mogelijk om opdrachten te beoordelen met cijfers en niet met beoordelingen als bijvoorbeeld: onvoldoende, voldoende, goed.

 

Let er ook bij het nakijken op dat jouw wijzigingen correct opgeslagen zijn. Dit gaat automatisch maar in het geval de internetverbinding wegvalt, zie je linksboven in het scherm een waarschuwing dat de wijzigingen niet opgeslagen kunnen worden.

 

 

Wanneer je de cijfermatige beoordeling hebt gedaan, geef je nog een Algemeen commentaar bij de eindbeoordeling. Vervolgens klik je op de grote groene knop voor het klaarzetten om feedback te versturen. Zo wordt de tekst die van feedback is voorzien op de digitale stapel gelegd met nagekeken opdrachten die terug aan leerling/student gegeven kunnen worden.

 

 

Versturen feedback

 

Zodra je alle teksten van bijvoorbeeld een klas, opdracht of leerjaar van meer en meer inzichtelijke feedback hebt voorzien, kun je de teksten met feedback naar jouw studenten/leerlingen sturen. Dit doe je door op de dashboardpagina op het groene rondje te klikken zoals in onderstaande afbeelding.

 

 

Je ziet dat de lijst met opdrachten waarvan de feedback verstuurd kan worden. Je kunt er voor kiezen om een, meer of alle studenten/leerlingen in de groep of meer groepen in feedback te versturen.

Zodra de feedback is verstuurd naar de leerlingen/studenten, is de opdracht ‘afgesloten’. Leerlingen/studenten kunnen de ontvangen feedback dan niet meer verwerken in de opdracht. Het laten herschrijven van de opdracht is wel mogelijk maar je zult dan een nieuwe opdracht aan moeten maken en deze vervolgens uitsturen naar je leerlingen/studenten.

 

 

Peer grading opdrachten

 

 
Wanneer je wil dat leerlingen/studenten van en met elkaar leren en leren van zowel het zelf maken van een tekst, als het geven van feedback kun je gebruik maken van de Peer grading optie in Revisely. 
Je kunt bij het aanmaken van een nieuwe opdracht de keuze maken bij Opdrachttype voor Inleveren per student + Peer grading + Docent kijkt na. Vul vervolgens de deadline in. De deadline is onderverdeeld in twee fases. Die van de gehele opdracht (bovenaan) en die van de Peer grading fase specifiek. Geef onderin dus aan tussen welke data de deadline zich bevindt waarin de studenten peer feedback kunnen geven op het werk van hun peers. Dit moet binnen de algemene deadline van de opdracht vallen.
 
Vervolgens komen er ook extra Peer grading opties te staan (scroll naar beneden). zo kun je kiezen of je peers maakt uit eenzelfde klas of uit verschillende klassen/groepen en de grootte van de Peer grading teams per ingeleverd document. Ook kun je de optie aanklikken om het gemiddelde cijfer dat de peers hebben gegeven op een document te gebruiken als eindcijfer. Dit is door de docent natuurlijk in te zien en eventueel aan te passen naar eigen oordeel. Daarnaast kun je eventueel extra instructies geven bij de opdrachtbeschrijving onder aan de pagina, zodat jouw leerlingen/studenten weten wat er van hen verwacht wordt bij de Peer grading opdracht.
.
.
 
Het proces van het sturen van een notificatie van een opdracht tot het inleveren en nakijken, verloopt hetzelfde als bij een gewone opdracht met een verschil: de leerling/student die als peer-beoordelaar is aangewezen, krijgt een bericht zodra de tekst die hij/zij moet nakijken is ingeleverd en binnen de door jou opgegeven Peer grading deadline valt. Dat is het teken dat hij/zij de peer feedback kan starten. De peer geeft feedback middels open observaties en maakt geen gebruik van de database. Ook kan de peer een cijfer toekennen aan het werk van een medeleerling of medestudent. Wanneer de peer klaar is met nakijken, zet ook hij/zij de opdracht klaar om feedback te verzenden. Wanneer de feedback is verzonden kan de student/leerling de opdracht met feedback weer bekijken. 

 

Het systeem koppelt automatisch een student-beoordelaar aan een student-inleveraar. Om te zien wie aan elkaar door het systeem is gekoppeld en hier eventueel wijzigingen in aan te brengen, ga dan naar de desbetreffende opdracht (zie de button ‘opdrachten’ in het menu links) en klik op het Peer grading icoontje (zie afbeelding). 

 

Scroll naar beneden voor een overzicht van alle leerlingen/studenten die aan elkaar zijn gekoppeld om elkaar Peer feedback te geven. Wil je hier wijzigingen in aanbrengen? Klik op de groene button met Opnieuw willekeurig toewijzen om het systeem opnieuw studenten/leerlingen willekeurig aan elkaar te koppelen. Wil je enkele of alle studenten handmatig een peer toewijzen? Doe dit dan door een naam links in de tabel aan te klikken en vervolgens deze te koppelen met een leerling/student in de tabel rechts. 

 

Om als docent de feedback te zien die de ‘peer’ heeft gegeven, ga je naar de opdracht, en bekijk je de lijst met teksten van de studenten/leerlingen. Wanneer de peer feedback is gegeven, is de naam van de nakijker aan te klikken (zie pijl bij afbeelding). Klik op de naam en je ziet direct de tekst en de feedback bij elkaar.

 

De tekst en de feedback van de peer grading zien er uit zoals hieronder. Als docent kun je nu de tekst verder als docent gaan nakijken en gaan voorzien van feedback of terug gaan naar de andere teksten. 
 
Is de Peer grading deadline verstreken? Dan is het nu tijd om een eindcijfer te geven aan de opdrachten. Wil je het cijfer zien dat peers hebben gegeven op een tekst? Ga naar het scherm waarin je een opdracht zelf na kan kijken en klik op de informatie (‘i’) button. Vervolgens zie je hier het Peer grading verslag van een student en het gegeven cijfer.