Hoe kunnen we helpen?

Nieuwe opdracht aanmaken

Je bent hier:
< Terug

Wanneer je een nieuwe opdracht aan je leerlingen/studenten wil geven, selecteer je -op de Dashboard pagina- de grote groene knop met <nieuwe opdracht>. Vervolgens zijn er allerlei verschillende instellingen waarmee je de opdracht vorm kunt geven. Lees hier meer.

 

 

Je ziet dit scherm met de opdrachten/sjablonen bibliotheek. Hier kun je een opdrachtsjabloon kiezen. Dit kan nog meer tijd besparen omdat je eenvoudig een sjabloon kunt kiezen wanneer je wilt dat de leerlingen/studenten een opdracht doen die vergelijkbaar is met een sjabloon. Dit kan bijvoorbeeld een opdrachtsjabloon zijn om een betoog te schrijven of over een hoofdstuk uit het boek dat jullie behandeld hebben. Je kunt deze sjablonen zelf aanmaken en blijven bewaard binnen Revisely zodat je de opdracht altijd gemakkelijk terug kunt vinden en kunt uitsturen naar een nieuwe groep leerlingen/studenten. Kies ‘Nieuwe lege opdracht‘ wanneer je aan een leeg formulier wilt beginnen.

 

 

Je krijgt vervolgens dit scherm te zien. Hierin kun je alle details en instructie bij een opdracht weergeven die een leerling/student nodig heeft om de opdracht succesvol te maken en op tijd en op de juiste manier in te leveren. Velden met een * moeten ingevuld worden.

Kies een titel die iets zegt over de opdracht zodat je later aan de hand van de titel de juiste opdracht ook weer terug kan vinden.

Vervolgens maak je een keuze bij het veld <Opdrachttype>. Je kunt hier kiezen uit de standaard mogelijkheid van het uitsturen van een opdracht naar leerlingen/studenten, een peergrading opdracht, inleveren in teams of een opdracht die bestaat uit zowel peer grading als inleveren in teams waarna het door je wordt nagekeken.

De Peer grading optie zorgt ervoor dat de leerlingen/studenten elkaars ingeleverde teksten van feedback kunnen voorzien. Als docent houdt je hier het overzicht op en kun je de feedback van de peers al dan niet meenemen in de eindbeoordeling van een opdracht. Het systeem maakt automatisch niet-willekeurige combinaties van student/leerling die het werk van een andere student/leerling van feedback voorziet.

De optie inleveren in teams. Hierbij worden de leerlingen/studenten door het systeem niet-willekeurig in een team van 2 of meer leden geplaatst. Zo kunnen teams gezamenlijk één opdracht inleveren die ook als een geheel wordt nagekeken, beoordeeld en voorzien van feedback.

 

De status van de opdracht kan zijn concept / gepubliceerd / afgesloten / verborgen. Dit kun je later altijd aanpassen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om verschillende opdrachten vast klaar te zetten voordat je dit publiceerd.

De begin– en einddatum en tijd spreken voor zich.

De taal van de tekst bepaalt welke database met observaties wordt gebruikt bij het nakijken en geven van feedback op de tekst. Op dit moment zijn er databases met observaties specifiek voor de Nederlandse, Engelse of Spaanse taal beschikbaar. Bij het Engels kun je kiezen om feedback te geven op het niveau van geavanceerd Engels, basis Engels of in het Nederlands. Zo kun je recht doen aan de verschillen tussen leerlingen/studenten van verschillende niveaus en verschillende leerjaren.

Bij de optie “Hoe teksten ingeleverd gaan worden” kun je ervoor kiezen dat je leerlingen/studenten de teksten in Revisely typen (of kopieëren en plakken vanuit word/pages bestand, of dat zij een bestand uploaden in Revisely. Dit kunnen verschillende bestandsformaten zijn maar we raden aan je leerlingen het als PDF bestand up te loaden om er zeker van te zijn dat het bestand er hetzelfde uit blijft zien na het uploaden.

De opties “Docent mag ook teksten inleveren in naam van studenten/leerlingen” en “Inleveren na einddatum toestaan” spreekt voor zich.

 

Bij algemene instellingen kun je aangeven of je studenten/leerlingen een extra melding per email kijgen wanneer de opdracht wordt gepubliceerd en of zij automatische herinneringen ontvangen.

Plagiaatcontrole geeft aan of voor deze opdracht de plagiaatcontrole wordt aangezet. Dit is een extra (betaalde) optie in Revisely. Binnen Revisely is er een naadloze integratie met de plagiaatcontrole van Urkund waarbij ingeleverde teksten worden vergeleken met een database van websites, teksten en andere bronnen die mogelijk gebruikt zijn bij de opdracht. Wanneer er sprake is dat een deel van de tekst ergens van overgenomen is, zie je precies welk deel van welke originele bron dit betreft. Zo kun je zelf bepalen wat je hiermee wil doen. 

Bij het maken van de opdracht kun je ook verscheidene opties voor anonimisering aanzetten, namelijk voor student, voor docent/nakijker of voor allebei.

 

Selecteer de klassen waarvoor deze opdracht moet gelden.

 

 

De lengte van de opdracht kun je naar eigen inzicht aangeven. Dit is bijvoorbeeld ‘2 pagina’s’, ‘120-16 woorden” of “niet meer dan één A4”.

Bij de inhoud van een nieuwe opdracht is de samenvatting verplicht. De volledige beschrijving kun je invullen zoals je wenst. Beide velden zijn voor een student/leerling zichtbaar bij het maken van de opdracht.

 

 

De optiea krijgt ook een cijfergeef ook een ERK beoordeling spreken voor zich. 

De optie toon evaluatiecriteria bepaalt of leerlingen/studenten kunnen zien met welke criteria de opdracht beoordeeld wordt. Deze criteria of categorieën worden verderop toegelicht. Ook leerlingen/studenten mogen evaluatiecriteria zien spreekt voor zich.

Onder het kopje cijfers staan de verschillende criteria waarop je een opdracht gaat beoordelen. Revisely heeft 7 standaardcriteria en je kunt zelf maximaal 5 eigen beoordelingscriteria toevoegen. De standaardcriteria komen overeen met de categoriën waarin de observaties in de database zijn ingedeeld. Meer informatie over de database met observaties is te vinden onder de noemer observatiedatabase. De weging van de gekozen criteria kun je als docent uiteraard zelf aanpassen. Zorg dat het totaal optelt tot 100%.

 

 

Tot slot kun je relevante documenten en websites toevoegen. Het kan hier gaan om een artikel op basis waarvan je een verslag moet schrijven of een video- of audiofragment waarin argumenten voor een betoog gevonden kunnen worden. Elke vorm van digitale documentatie is hier mogelijk.

Zodra je op <opslaan> klikt en je hebt bovenaan de optie geselecteerd dat leerlingen automatisch een bericht krijgen zodra de opdracht is gepubliceerd, ontvangen de leerlingen/studenten ook direct een bericht over de nieuwe opdracht.

De leerlingen/studenten hebben nu een bericht ontvangen dat er een nieuwe opdracht voor hen klaar staat. Dit bericht wordt per e-mail verzonden. In dit e-mailbericht vinden ze een link en door op de link te klikken, kom je direct bij de opdracht.

Na publicatie is het nog beperkt mogelijk om wijzigingen in de opdracht aan te brengen. Ook is het nu niet mogelijk om een kopie van een opdracht te maken en deze aan een andere klas te geven.