Lerarentekort in het voortgezet onderwijs

We begonnen het schooljaar in augustus 2023 met ernstige zorgen over het groeiende lerarentekort in het Voortgezet Onderwijs (VO). Nu het einde van het jaar nadert, werpt de vraag zich op: hoe staat het ervoor en wat mogen we verwachten voor 2024?

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het onderwijs een van de weinige sectoren waar het aantal vacatures blijft toenemen. In het derde kwartaal steeg het aantal vacatures in het onderwijs met 16,8%, van 11.900 naar 13.900. In het VO zijn momenteel maar liefst 4.589 openstaande vacatures, waarbij het werkelijke lerarentekort waarschijnlijk nog onderschat wordt. Creatieve oplossingen, zoals het inzetten van docenten in opleiding en uitzendkrachten, worden toegepast, en sommige scholen gaan zelfs zover dat ze vacatures niet meer uitzetten.

De directe gevolgen van dit tekort zijn merkbaar in de klaslokalen, waar belangrijke vakken zoals Nederlands, Engels, en wiskunde bedreigd worden, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor grote groepen leerlingen. Zelfs een kortstondige afwezigheid van een vakdocent kan leiden tot het niet kunnen geven van bepaalde vakken.

Verwachtingen voor de toekomst

Een rapport over arbeidsmarktprognoses (2019-2029) van CentERdata, in opdracht van het ministerie van OCW, voorspelt voor 2024 een extra tekort van ruim 1.900 fulltime-equivalenten (2 procent van de werkgelegenheid) aan leraren en directeuren, vergeleken met 2018. Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs is dus een ernstig en langdurig probleem. Met veel leraren die de komende jaren met pensioen gaan, wordt verwacht dat de instroom in lerarenopleidingen niet voldoende zal zijn om deze vacatures op te vullen.

Het tekort verschilt sterk per regio, waar steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, en Almere gemiddeld 14 procent aan leraren tekortkomen, terwijl de rest van Nederland gemiddeld 8 procent tekort heeft. Er is geen regio meer zonder lerarentekort.

Bron: Centerdata, peildatum 1 oktober 2021

Inspanningen om het lerarentekort aan te pakken

Een van de meest urgente uitdagingen bij het verminderen van het lerarentekort is het snel vergroten van het aantal beschikbare leraren. In reactie hierop heeft de overheid de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontplooid. Een voorbeeld hiervan is het instellen van een leenprogramma voor leraren, ontworpen om lerarensalarissen te ondersteunen, met name in gebieden met een laag inkomen waar de behoefte aan leraren aanzienlijk is. Een ander waardevol initiatief is het nieuwe programma voor de kwijtschelding van lerarenleningen. Leraren die gedurende vijf jaar actief blijven in het beroep komen in aanmerking voor kwijtschelding van hun leningen, wat niet alleen bijdraagt aan financiële verlichting, maar ook aan het behoud van leraren.

Desondanks zijn er nog steeds belangrijke stappen te zetten in zowel het werven als het behouden van leraren. Het is van vitaal belang om programma’s te implementeren die leraren aanmoedigen om actief te blijven in het beroep, met het oog op het groeiende tekort.

Hoe wij een oplossing bieden die bijdraagt aan het oplossen van het lerarentekort

Wij zijn ervan overtuigd dat TheyCorrect een innovatieve technologische oplossing biedt om zowel de hoge werkdruk voor docenten als het lerarentekort aan te pakken. TheyCorrect verlicht de werkdruk voor docenten door het uitbesteden van nakijkwerk, zoals werkstukken, essays, brieven en opstellen, aan externe professionals. Deze aanpak stelt docenten in staat zich meer te richten op het geven van les, wat uiteindelijk leidt tot verbeterde schoolprestaties van de leerlingen.

TheyCorrect adresseert zowel de problematiek van de werkdruk voor docenten als het lerarentekort. Externe nakijkers zijn niet beperkt door geografische beperkingen; zij kunnen hun werk overal in Nederland of zelfs daarbuiten uitvoeren. Dit draagt niet alleen bij aan het verminderen van de werkdruk bij docenten in het VO omdat zij minder tijd hoeven te besteden aan het nakijkwerk, ook vermindert het de kans dat zij het beroep verlaten als gevolg van factoren zoals burn-outs!

Nieuwsgierig? Ontdek meer op de website van TheyCorrect en meld je aan als docent en/of externe nakijker!