Wat te doen als de leraren echt opraken?

Wat doen we wanneer het lerarentekort verder toeneemt?

Meer docenten opleiden? In laten stromen vanuit het bedrijfsleven? Productiviteit verhogen? Het werk van de docent anders verdelen? Hint: volgens ons is dat laatste het meest constructieve plan. Immers, de hoog opgeleide leraar doet nu ook dingen die misschien door anderen opgepakt kunnen worden, met wederzijds voordeel.

De leraren raken op: rigide ingreep is nodig | Opinie | de Volkskrant.