Manifest voor het schoolvak Nederlands: ‘Bewust geletterd’ als nieuwe koers

Revisely is een groot voorstander van verbetering van de schrijfvaardigheid in Nederland en biedt dan ook graag aandacht aan het Manifest voor het Schoolvak Nederlands dat onlangs door docenten in samenwerking met universiteiten is opgesteld. Laten we docenten ook goed ondersteunen bij de uitvoering.

Manifest voor het schoolvak Nederlands: ‘Bewust geletterd’ als nieuwe koers

Source: Manifest voor het schoolvak Nederlands: ‘Bewust geletterd’ als nieuwe koers | Neijt | Levende Talen Magazine