Meer gemak met nakijken door samenwerking tussen Revisely en SOMtoday

Revisely en SOMtoday bieden een geïntegreerde oplossing voor het digitaal nakijken van teksten

Softwareleverancier SOMtoday BV en digitale nakijkapplicatie Revisely gaan samenwerken. Docenten kunnen vanuit SOMtoday ingeleverde werkstukken snel en efficiënt nakijken met Revisely. Revisely ondersteunt de docent bij het gehele proces rond schrijfopdrachten. Jeroen Fransen, CEO van Revisely: “Met deze tool bespaart een docent aanzienlijk tijd bij het geven van uitgebreide en gestructureerde feedback. Onderzoek toont aan dat dit iets is waar docenten echt behoefte aan hebben”.

Revisely verlaagt werkdruk van de docent
Uit onderzoek naar de werkdruk in het voortgezet onderwijs (Universiteit Utrecht , 2013) blijkt dat meer dan de helft van de docenten vindt dat ze teveel nakijkwerk hebben. 82% van de docenten geeft aan dat de hoeveelheid nakijkwerk voor spanning zorgt en 37% van de docenten geeft zelfs aan dat dit leidt tot te weinig energie, gezondheidsklachten en spanning. Revisely ondersteunt docenten bij het snel en efficiënt nakijken van schrijfopdrachten, waardoor de werkdruk van de docent aanzienlijk omlaag gaat.

Feedback geven en knelpunten eenvoudig signaleren
Binnen Revisely kunnen docenten het schrijfwerk voorzien van observaties en feedback door middel van een uitgebreide database. Tevens vangt Revisely automatisch een aantal fouten af op het gebied van spelling en grammatica. Revisely bewaart en archiveert de opdrachten en houdt een voortgangsrapportage bij voor de leerling, docent en schoolleiding. Deze rapportages maken het mogelijk om eenvoudig knelpunten te signaleren en te differentiëren.

Eenvoudig proefaccount dankzij Single Sign Up
Docenten kunnen vanuit SOMtoday via Single Sign Up rechtstreeks een proefperiode met Revisely starten. De lesgroepen en leerlingen van de docent worden direct zichtbaar in Revisely, zodat de docent direct kan starten met het opgeven van schrijfopdrachten en het nakijken ervan. De duur van de proefperiode is afhankelijk van het gebruik van Revisely , maar zal altijd minstens 3 maanden zijn.

Privacy gewaarborgd
SOMtoday wisselt gegevens met Revisely uit om de integratie tot stand te brengen. De school heeft hierbij volledige controle welke persoonsgegevens uitgewisseld worden. Privacy is hiermee gewaarborgd.

Over Revisely BV
Revisely is leverancier van een digitale nakijk en feedback applicatie voor docenten binnen het Middelbaar en Hoger onderwijs. Zij richten zich op kwaliteitsverhoging van schrijfvaardigheid en ondersteunen docenten bij het gehele proces rond schrijfopdrachten.

Over SOMtoday BV
SOMtoday BV is leverancier van slimme en gemakkelijk te gebruiken softwareoplossingen voor het onderwijs. Met leerlingvolgsysteem SOMtoday, de bijbehorende leeromgeving en de softwareoplossingen CumLaude, WIS Webportaal en IRIS Schoolklimaat ondersteunen zij gebruikers bij de dagelijkse processen in het onderwijs.

 

 

“Met deze tool bespaart een docent aanzienlijk tijd bij het geven van uitgebreide en gestructureerde feedback. Onderzoek toont aan dat dit iets is waar docenten echt behoefte aan hebben.”

– Jeroen Fransen, CEO van Revisely