Nederlands onderwijs dreigt achter te lopen op ontwikkeling technologie

De Onderwijsraad concludeert uit onderzoek dat leerlingen onvoldoende worden voorbereid op het leven en werken in een digitale maatschappij. Het onderwijs dreigt daarbij achter te gaan lopen op de snelle technologische ontwikkelingen.

Tegelijk waarschuwt de Onderwijsraad ook voor mogelijke negatieve gevolgen van veelvuldig gebruik van digitale toepassingen en internetgebruik zoals problemen bij het concentratievermorgen, nekklachten of cyberpesten. Digitalisering speelt een grote rol in de maatschappij, nu én in de toekomst.  Absoluut een factor om rekening mee te houden en om leerlingen op te onderwijzen.

Bij Revisely proberen we zo veel mogelijk scholen te bereiken met gratis workshops en trainingen om op meer scholen te kunnen informeren over de technologische ontwikkelingen voor met name het nakijkproces van docenten. Dit om er tot bij te dragen dat het onderwijs optimaal kan profiteren van de mogelijkheden die digitalisering te bieden heeft.