Nederlandse nakijkapplicatie Revisely beschikbaar voor docenten van alle vakken

De afgelopen jaren heeft Revisely flink aan de weg getimmerd om het onderwijs te verbeteren. De focus lag hierbij in eerste instantie op het verbeteren van de schrijfvaardigheid van leerlingen en studenten en dus werd Revisely vooral ingezet door docenten Nederlands en Engels. En met succes. Inmiddels telt Revisely zo’n 140.000 gebruikers en zal naar verwachting snel verder groeien. Binnenkort is Revisely namelijk nog breder inzetbaar in het onderwijs. Digitaal nakijken met de mogelijkheid betere feedback te geven voor alle vakken in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs!

 

Wat is Revisely?

Revisely is een online nakijkapplicatie waarmee je als docent teksten na kunt kijken en van meer en betere feedback kunt voorzien. Revisely ondersteunt docenten bij het nakijkwerk, geeft leerlingen betere kansen om zich te verbeteren en geeft de schoolleiding meer inzicht in de voortgang.

 

Wat is er nieuw?

Revisely heeft zich altijd speciaal gericht op taaldocenten bij het nakijken van schrijfopdrachten. Wanneer de schrijfopdracht digitaal is uitgestuurd kan de leerling of student de tekst in Revisely zelf typen of dit knippen en plakken vanuit bijvoorbeeld een Word bestand. De docent ontvangt vervolgens de gemaakte opdracht en voorziet de tekst van observaties en feedback en stuurt dit terug naar de leerling of student. Dit werkte goed, alleen betekende het wel dat er geen afbeeldingen of grafieken in de opdracht kunnen staan. Om Revisely ook toegankelijk te maken voor bijvoorbeeld aardrijkskunde of biologie docenten betekende dit dat er een oplossing moest komen. En die komt er! Op dit moment testen wij uitvoerig deze nieuwe mogelijkheid binnen Revisely en zal het vanaf volgend schooljaar (september 2017) ook voor jouw school mogelijk zijn om opdrachten in de vorm van een PDF, Word of PPT bestand in te leveren via Revisely.

 

Wat is precies het voordeel?

Deze mogelijkheid lijkt misschien een kleine verbetering maar zal een groot verschil maken op scholen. Revisely is namelijk niet meer alleen handig voor taalvakken maar is school- en universiteitsbreed in te zetten. Voor jouw school of andere educatieve instelling betekent dit dat alle vakken gebruik kunnen maken van Revisely. Van profielwerkstukken tot powerpoint presentaties, Revisely kan voor alles ingezet worden. Meer docenten kunnen op deze manier tijd besparen en overzicht houden over de schoolprestaties van de leerlingen of studenten, managers profiteren van de heldere rapportage over de prestaties en ontwikkeling van heel de school en de leerlingen of studenten hebben bij meerdere vakken profijt van rijkere feedback. Met de Peer grading en Team hand-in opties van Revisely kunnen zij bij alle vakken van en met elkaar leren. Bovendien is het ook nog eens voordelig om Revisely school- of universiteitsbreed in te zetten omdat de kosten over verschillende vakgroepen kunnen worden verspreid.

 

Wil je meer weten?

Om je zo goed mogelijk te informeren over alle (nieuwe) mogelijkheden van Revisely organiseren wij samen met SOMtoday workshopdagen:

 

 • Revisely Workshop in Breda
  Dinsdag 13 juni, 14:00 – 16:00 uur
  Revisely kantoor, Kloosterlaan 174, breda

 

 • Revisely Workshop in Utrecht
  Maandag 19 juni, 14:00 – 16:00 uur
  UtrechtInc, Padualaan 8, Utrecht

 

 • Revisely Workshop in Deventer
  Donderdag 29 juni, 14:00 – 16:00 uur
  SOMtoday, Singel 9, Deventer

Deelname is gratis en inschrijven kan via deze link: www.revise.ly/workshopdagen

 

Lukt het niet een van de deze drie dagen aanwezig te zijn voor een workshop? Geen probleem! Revisely kan ook bij jou op school een gratis workshop geven. Wanneer het jou uitkomt, komen we  langs op school en laten stap voor stap zien hoe Revisely werkt.
Ga naar: www.revise.ly/workshop