Revisely pakt het lerarentekort aan: docenten kunnen nu hun nakijkwerk uitbesteden

Breda (25 oktober 2019) – Revisely was al de grootste nakijktool voor teksten met meer dan 200.000 online gebruikers in Nederland. Ook kon je als docent je werkdruk verlagen door via Revisely je nakijkwerk uit te besteden aan een collega. Komend jaar gaan we dat nog makkelijker maken. We gaan met een online platform drukbezette docenten helpen door ze te koppelen aan andere professionals die opdrachten voor ze nakijken. Dit geeft minder werkdruk voor de docent, zorgt voor meer kwalitatieve feedback voor leerlingen en studenten en gaat hét grote onderwijsprobleem van deze tijd tegen: het lerarentekort.

Het lerarentekort
De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over het lerarentekort in het onderwijs en werd het zelfs in de Troonrede 2019 van de koning genoemd. Door het tekort hebben veel scholen moeite om vacatures te vervullen. Ze worden gedwongen om klassen te vergroten en/of on(der)bevoegde docenten voor de klas te zetten en ontsnappen vaak niet aan lesuitval. Door de werkdruk van de bestaande leraren worden er elk jaar minder schrijfopdrachten gegeven want docenten hebben simpelweg geen tijd om de opstellen, papers, werkstukken, essays, scripties, brieven, betogen, verslagen en andere teksten na te kijken en van feedback te voorzien. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs natuurlijk niet ten goede. Tegelijk loopt de werkdruk van de docenten in het voortgezet onderwijs steeds verder op door de vergrijzing. Hierbij kampt een kwart van het personeel in het voortgezet onderwijs met klachten van een burn-out en dreigen ze het onderwijs te verlaten.

Het uitbesteden van nakijkwerk
Een docent kan gemakkelijk een nakijkopdracht plaatsen op het platform van Revisely en de punten die belangrijk zijn bij het evalueren van de opdracht hierbij vermelden. Vervolgens wordt de opdracht gekoppeld aan een andere professional met het meest geschikte profiel om goede kwalitatieve feedback te kunnen geven op de specifieke opdracht. De nakijkende professional zal soms een docent zijn die niet voor de klas kan of wil staan, maar het kan ook een anderszins gekwalificeerd persoon gaan. Deze externe nakijker krijgt een seintje waarna hij/zij de teksten doorneemt en feedback, feed forward en een cijfer per leerling/student geeft, waarbij zij/hij gebruikmaakt van rijke commentaarsets met duidelijke uitleg voor de leerling. De docent bekijkt uiteindelijk het nakijkresultaat en voegt hier eventueel zelf nog opmerkingen aan toe om vervolgens de feedback aan de leerlingen/studenten te sturen. De docent kan het werk van de externe nakijker op kwaliteit beoordelen en een recensie geven.

Alle voordelen in het kort
Drukbezette docenten hebben meer tijd om zich te kunnen richten op het lesgeven. Revisely één van de taaiste en meest tijdrovende taken uit handen van docenten, waardoor zij meer tijd hebben om de lessen voor te bereiden. Meer tijd kan er dus besteed worden aan de eigenlijke reden waarvoor zij het onderwijs in zijn gegaan – het voor de klas staan en de interactie met de leerlingen. Tevens wordt de inzetbaarheid van leraren verder verbeterd. De schaarse hoog opgeleide docent hoeft bijvoorbeeld niet het werk te doen dat een andere professional ook kan doen. Leerlingen en studenten ontvangen dankzij Revisely meer kwalitatieve feedback waardoor ook het leerproces voor de leerlingen/studenten verder wordt verbeterd. Scholen besparen op twee vlakken: de kosten per nagekeken tekst zijn lager en bovendien vermijden ze de wervingskosten voor docenten die niet aan te slepen zijn. De maatschappij heeft baat bij de lagere werkdruk voor docenten en de kwalitatieve verbetering voor leerlingen en studenten terwijl er niet extra geïnvesteerd hoeft te worden om leraren aan te trekken (docenten hoeven niet meer te worden ‘verleid’ om in de Randstad te gaan werken bijvoorbeeld). Ook kunnen professionals die verder van de arbeidsmarkt staan weer betrokken worden bij het onderwijs en daar hun boterham mee verdienen. Een ervaren docent als Mart van het ambitieuze Rodenborch College vindt het een goed idee:  

“Veel tekstsoorten en -vormen moeten aan specifieke criteria voldoen. Die criteria kun je makkelijk via de Revisely-tool standaardiseren. Dan maakt het inhoudelijk niet veel uit welke docent het werk nakijkt. Van het centraal eindexamen vinden we het heel normaal dat het werk door twee verschillende docenten wordt nagekeken, dus waarom ook niet het normale werk?

Mart van Eijk, docent bij het Rodenborch College

Over Revisely
Binnen Revisely kunnen docenten de ingeleverde teksten van de leerlingen/studenten voorzien van observaties en feedback door middel van een uitgebreide database. Revisely bewaart en archiveert de opdrachten en houdt een voorrangsrapportage bij voor de leerling, docent en schoolleiding. Deze rapportages maken het mogelijk om eenvoudig knelpunten te signaleren en te differentiëren. Ook kan er gebruik worden gemaakt van verschillende features in Revisely zoals het controleren op plagiaat, het inleveren in teams en peer grading. Het uitbesteden van nakijkwerk met Revisely is ons nieuwste project. 

Revisely is in 2014 opgericht door Jeroen Fransen en Jo Ritzen, de oud-minister van Onderwijs. We werken samen met docenten en leerlingen van de twee grootste schoolgroepen in Nederland, OMO en Carmel. Revisely heeft meer dan 200,000 gebruikers in Nederland, Spanje, Finland, India en Italië in zowel het voortgezet en hoger onderwijs. We zijn er trots op dat we partners zijn met Iddink/Magister.me, SOMtoday, Urkund, Brightspace, Van Dijk Educatie, Impact Accelerator, xEdu, Nvidia en AWS Edstart. Revisely is mede stichter van de Nederlandse EdTech groep The Dutch School.

Voor aanvullende persvragen kunt u contact opnemen met Jeroen Fransen door te mailen naar jeroen.fransen@revise.ly, te bellen naar +31 (0)30 2270431, of te kijken naar http://revise.ly/nakijkwerk-uitbesteden