Revisely, de digitale nakijkapplicatie, en ’s lands grootste leermiddelenleverancier Van Dijk Educatie gaan samenwerken

Revisely en Van Dijk Educatie zijn samen van mening dat de bestaande leermethodes en leermiddelen verrijkt kunnen worden met digitale tools en willen dit breder en meer inzetten in het onderwijs.

Flexibel Leren
Van Dijk Educatie levert jaarlijks ruim 13 miljoen studieboeken aan zo’n 1,3 miljoen leerlingen in het voorgezet, middelbaar en hoger beroeps onderwijs. Daarnaast is Van Dijk Educatie zich het afgelopen jaar meer gaan inzetten op flexibel leren en het aanbieden van verschillende digitale leermiddelen in het onderwijs. Digitale leermiddelen worden eenvoudig en bereikbaar gemaakt voor scholen door middel van de Etalage. Hierin zijn verschillende voorgestelde materialen en tools beschikbaar om lessen mee te variëren en verrijken. Door deze moderne technologieën worden leerlingen beter ondersteund en uitgedaagd.

Revisely binnen Van Dijk Educatie
Om de gedeelde missie te kunnen volbrengen, is er een mooie samenwerking tot stand gekomen tussen Van Dijk Educatie en Revisely. Als online nakijkapplicatie is Revisely een belangrijk middel om het onderwijs mee te verrijken. Zo kan Revisely worden ingezet bij het nakijken en ondersteunt hier de docent bij het gehele proces rond schrijfopdrachten. Dit leidt tot meer productiviteit voor de docent, betere feedback voor de leerling, en meer inzicht in de voortgang.

“We zijn ons bewust van de veranderingen in het onderwijs en ontwikkelen continu nieuwe en flexibele oplossingen om leerlingen, studenten, leraren, scholen en onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het leerproces. Applicaties die interactief en adaptief zijn en inzicht geven in de resultaten en de voortgang van de leerlingen bieden in onze ogen interessante mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren.”   

– Hans van der Wind, CEO bij Van Dijk Educatie