Samenwerking tussen Revisely en Universiteit Utrecht van start!

Na een pilot-traject van een jaar heeft de Universiteit Utrecht, één van de grootste universiteiten van Nederland, besloten te gaan werken met de online nakijkapplicatie van Revisely.

Licentieovereenkomst
Sinds september 2016 liep er vanuit Educate-it, het universiteitsbrede programma voor onderwijsinnovatie van de Universiteit Utrecht (UU), een pilotproject met Revisely. Tijdens deze periode werd Revisely uitvoerig getest om schriftelijke opdrachten zoals werkstukken, papers en essays na te kijken en van feedback te voorzien. Na een jaar testen en intensieve samenwerking hebben de UU en Revisely een overeenkomst gesloten voor een periode van vier jaar. Docenten aan de UU kunnen nu schrijfopdrachten snel en efficiënt nakijken zodat de studenten snel van uitgebreide feedback op hun werk worden voorzien. En daar blijft het niet bij…

Nieuw schrijfvaardigheidproject
Ook werken de UU en Revisely verder samen binnen een innovatieproject rondom schrijfvaardigheid binnen Educate-it. De UU is er veel aan gelegen om studenten van alle studierichtingen te laten afstuderen met een beter niveau schrijfvaardigheid. Hiertoe kijkt de UU met Revisely naar manieren hoe de online applicatie hiertoe kan bijdragen. Dit project zal later dit jaar verder uitgerold worden.

 

En we hebben meer te vieren..

We hebben nu 185.000 gebruikers!

Yay!