Samenwerking tussen Revisely en Magister.me laat nog meer docenten gemakkelijk meer en betere feedback op teksten geven

De elektronische leeromgeving (ELO) Magister.me en digitale naklijkapplicatie Revisely gaan samenwerken. Hierdoor is het nog gemakkelijker voor de docent om vanuit Magister opdrachten uit te sturen naar de leerlingen en deze vervolgens ook in Magister.me efficiënt na te kijken met Revisely. Samen kunnen nog meer docenten toegang krijgen tot deze applicatie waarmee de leerlingen meer en inzichtelijke feedback krijgen.

Revisely verlaagt de werkdruk
De afgelopen tijd is er veel te doen om de werkdruk van de docenten in het voortgezet onderwijs. Onderzoek van de AOb (2018) laat zien dat één op de drie jonge collega’s die begint met werken op een middelbare school er binnen vijf jaar mee stopt. Hierbij kampt een kwart van het personeel in het voortgezet onderwijs met klachten van een burn-out. Revisely ondersteunt docenten bij het snel en efficiënt nakijken van schrijfopdrachten, waardoor de werkdruk van de docent aanzienlijk omlaag gaat.

Inzichtelijke feedback geven
Binnen Revisely kunnen docenten de ingeleverde teksten van de leerlingen voorzien van observaties en feedback door middel van een uitgebreide database. Revisely bewaart en archiveert de opdrachten en houdt een voorrangsrapportage bij voor de leerling, docent en schoolleiding. Deze rapportages maken het mogelijk om eenvoudig knelpunten te signaleren en te differentiëren. Ook kan er gebruik worden gemaakt van verschillende features in Revisely zoals het controleren op plagiaat, het inleveren in teams en Peer grading.

Privacy gewaarborgd
Magister.me wisselt gegevens met Revisely uit om de integratie tot stand te brengen. De school heeft hierbij het volledige zeggenschap welke persoonsgegevens uitgewisseld worden. Wil je meer weten? Ga naar: http://revise.ly/privacy/

Over Revisely BV
Revisely is leverancier van een digitale nakijk en feedback applicatie voor docenten binnen het Middelbaar en Hoger onderwijs. Zij richten zich op kwaliteitsverhoging van schrijfvaardigheid en ondersteunen docenten bij het gehele proces rond schrijfopdrachten.

Over Magister BV
Magister.me is een online administratiepakket, leerlingvolgsysteem en elektronische leeromgeving (ELO) voor scholen. Zij voorzien ouders en leerlingen van informatie over onder andere het vakkenpakket, de cijfers, aanwezigheid en huiswerk.