Steeds meer overwerk in het onderwijs

De afgelopen vier jaar is het overwerken onder onderwijzend personeel toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna één op de drie werknemers in Nederland gaf aan regelmatig over te hebben gewerkt in 2017. Van de managers werkt 56 procent regelmatig over, waarmee deze beroepsgroep het vaakst overuren maakt. Toch ligt gemiddeld genomen het aantal uren van overwerken al jaren min of meer gelijk. Dit is echter met uitzondering van twee beroepsgroepen; de zorg en het onderwijs. Inmiddels zegt 45 procent van de leraren en docenten dat ze regelmatig moeten overwerken.

 

Meer weten?

Ga naar de website van de NOS