Word creatief met schrijfvaardigheid!

Zodra leerlingen beginnen met de middelbare school gaan zij steeds minder creatieve teksten schrijven zoals gedichten, songteksten of korte verhalen. Creatieve schrijfopdrachten zijn echter naast de schrijfvaardigheid ook heel nuttig voor de algemene ontwikkeling van de leerling.

Leerlingen en studenten schrijven vaak teksten zoals literaire analyses, werkstukken en betogen. Dit zorgt ervoor dat het schrijven in andere genres dan non-fictie niet wordt aangemoedigd en deze vaardigheden niet worden ontwikkeld. De reden dat creatief schrijven vaak niet wordt toegepast op scholen berust grotendeels op de aanname dat creatief schrijven de leerlingen of studenten niet genoeg (kritische) vaardigheden bijbrengt. Dit blijkt echter niet het geval. Het stimuleren van creativiteit kan zowel de schrijfvaardigheid verbeteren als het creatieve denken en meer..

Verbeeldingskracht
Creatief schrijven vergt een actief brein. Het schrijven vanuit bijvoorbeeld verschillende standpunten, moedigt leerlingen aan om problemen vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Ook helpt creatief schrijven het structureren van gedachten, het uiten en omschrijven van emoties, en het zich laten inspireren door de wereld om hen heen. Leerlingen leren op deze manier beter hun verbeelding de vrije loop te laten gaan en om in andermans schoenen proberen te stappen en zo empatisch vermogen te ontwikkelen.

Plezier in taal
Door leerlingen en studenten meer schrijfvrijheid te geven, kunnen zij ervaren hoe het is om zelf de regie te hebben over de manier waarop zij schrijven. Ze kunnen meer lol hebben in het schrijven van teksten en hier meer zelfvertrouwen bij opdoen. Ook docenten hebben veel te winnen door creatieve schrijfopdrachten mogelijk te maken: net zoals het vaak leuker is om afwisseling te hebben in het schrijven van soorten teksten, is het ook vaak leuker om te lezen.

Eindeloos veel mogelijkheden 
Bij het creatief schrijven zijn er allerlei mogelijkheden. Er kunnen teksten zoals sprookjes, gedichten, dagboekteksten of songteksten worden gebruikt voor een opdracht maar ook niet-tekstuele inspiratiebronnen als muziek, video’s of foto’s. Ook kunnen er vakken gecombineerd worden in een opdracht zoals Nederlands met geschiedenis of biologie. Ten slotte kan een opdracht ook in teams worden gemaakt. De mogelijkheden zijn eindeloos en ieder op een andere manier heel leerzaam.

Kortom, door meer ruimte te bieden aan creativiteit en plezier in taal kan het brein verder worden geactiveerd en een positieve uitwerking op het zelfvertrouwen van leerlingen hebben. Ook zijn er eindeloos veel mogelijkheden van creatief schrijven. Dit is zowel op het gebied van tekstvormen, inspiratiebronnen, als in combinatie met andere vakken. Willen we leerlingen dus beter voor kunnen bereiden op de toekomst, dan zullen we creatief moeten zijn!