Peer grading als belangrijk leermiddel

Met de online applicatie van Revisely helpen we leraren met nakijken en de leerlingen/studenten met de schrijfvaardigheid. We blijven echter altijd bezig om ons verder te ontwikkelen om zo ons hoogst haalbare doel te realiseren: het onderwijs verbeteren. Hoe bereiden we leerlingen en studenten zo goed mogelijk voor op de toekomst? Welke 21st century skills komen hierbij kijken? En hoe kan Revisely, de online nakijk en feedback applicatie, hen het beste hierop voorbereiden?


Wat zijn 21st century skills?

21st century skills, of 21e eeuwse vaardigheden, zijn competenties die leerlingen/studenten nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Door technologie en digitalisering zal deze namelijk sterk gaan veranderen. Hierdoor zullen banen en functies veranderen waar jongeren 21st century skills voor nodig hebben om goed voorbereid te zijn. Een van deze vaardigheden is om bijvoorbeeld kritisch te kunnen denken. In deze media gedreven maatschappij is het van belang om jongeren om open te doen laten staan voor perspectieven, niet te oordelen, vragen te durven stellen en om te willen en kunnen samenwerken. Uitgebreide en inzichtelijke feedback is hierbij erg belangrijk maar ook andere tools helpen bij het behalen van deze doelen waaronder peer grading.

Wat is peer grading?
We geloven sterk in de kracht van feedback. Door goede uitgebreide feedback te ontvangen kunnen leeruitkomsten aanzienlijk verhoogd worden. Uitgebreide en inzichtelijke feedback is dan ook het meest krachtige middel in het leerproces van een leerling/student. Dit kan met feedback door de leraar, maar ook tussen de leerlingen onderling, oftewel: peer grading. Met deze nieuw ingebouwde feature in Revisely geven leerlingen zelf feedback over het gemaakte werk van andere leerlingen. Dit heeft de volgende voordelen:

 

  • Meer feedback
    Met oog op de noodzaak om 21st century skills bij te brengen, leren leerlingen en studenten niet alleen kritisch te kijken naar het werk van anderen maar ook naar het eigen werk. Verder krijgen zij naast de feedback van de leraar ook extra feedback van hun medestudenten. Met peer grading gaat het namelijk niet alleen om het geven van een cijfer maar ligt de waarde in de extra ontvangen feedback en het geven hiervan.
  • Meer kennis
    In veel recente onderzoeken komt naar voren dat sociale interactie erg belangrijk is voor het leerproces.. Wanneer studenten het werk beoordelen van hun klasgenoten onthouden zij dingen beter en kunnen gemakkelijk nieuwe kennis opdoen. Om namelijk zelf goed feedback te kunnen geven is het van belang vooraf een goed inzicht te hebben in de leerdoelen van een opdracht.  Zij leren dus niet alleen van het inzien van de opdrachten van klasgenoten maar ook om realistischer naar hun eigen werk te kijken.
  • Meer betrokkenheid
    Peer grading werkt motiverend omdat studenten zelf actief betrokken zijn. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid over het geven en omgaan met feedback. Ze leren problemen en fouten te herkennen, kritisch te denken, om vervolgens op oplossingen te komen.

Al met al is peer grading een krachtige leeractiviteit wat een helder appel doet opl 21st century skills. Door feedback te geven op elkaars werk, leren leerlingen of studenten op een objectieve manier beoordelingscriteria en -standaarden te gebruiken. Die kunnen ze vervolgens gemakkelijker gebruiken om hun eigen werk te evalueren. Competenties worden er zo opgedaan die leerlingen/studenten nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst, de 21st century skills.