Leren door peer-modelvideo’s binnen taakgericht taalonderwijs

Levende Talen zet zich in voor de bevordering en de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland. Zij publiceren vier keer per jaar een tijdschrift met verschillende wetenschappelijke artikelen. Ook bij Revisely lezen we dit tijdschrift graag om zo op de hoogte te blijven van alle onderzoeken op het gebied van onderwijs en ons product hier vervolgens zo goed mogelijk op in te richten. In de publicatie van april staat er onder andere een experiment waarover Marrit van de Guchte, Gert Rijlaarsdam, Martine Braaksma & Peter Bimmel rapporteren: leren door peer-modelvideo’s binnen taakgericht onderwijs.

Taakgericht taalonderwijs stelt het uitvoeren van motiverende, levensechte taaltaken centraal. In de klas zie je vaak dat de leerlingen meteen aan de hoofdtaak beginnen wanneer deze door de docent geïntroduceerd is. Door een taskbased framework te volgen wordt een taak opgedeeld in drie fasen: voor de taak, tijdens de taak en na de taak. Wanneer leerlingen de voorbereidingsfase van de taak volgen gaat een leerling zich eerst oriënteren en kan er leerwinst geboekt worden. Dit omdat je de aandacht van de leerling in deze fase nog kan sturen en invloed kan uitoefenen op de kwaliteit van de uitvoering van de taak.

Tijdens het experiment is er gekeken of de effecten van twee voorbereidingstypen verschillen: aandacht voor de vorm of aandacht voor de inhoud. De resultaten kunnen helpen om de keuzes te onderbouwen die je als leraar maakt bij de voorbereiding van leerlingen op het uitvoeren van de taak. Bereid je ze voor op het gebruik van grammaticale structuren of op de inhoud van de taak?

 

Meer weten?

Ga voor het hele artikel naar:
http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1650/1258

of word lid van Levende Talen en ontvang het magazine en tijdschrift!

 

Bron: Levende Talen Tijdschrift
Artikel: Marrit van de Guchte, Gert Rijlaarsdam, Martine Braaksma & Peter Bimmel