Lerarentekort voortgezet onderwijs blijft de komende jaren oplopen

Dit jaar is er een tekort aan zo’n zeshonderd fulltime leraren in het Voortgezet Onderwijs. Bovendien zal dit aantal volgend jaar toenemen naar een tekort van tot over de achthonderd leraren, om tot 2022 in ieder geval niet meer substantieel te dalen. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond uit onderzoek van Centerdata.

Reden van het tekort is dat het toenemende aantal docenten dat met pensioen gaat niet wordt vervangen door nieuwe docenten. Vooral de grotere steden in de Randstad hebben hier last van, met Utrecht en Amsterdam voorop. De grootste tekorten zijn te vinden voor de vakken Duits, Frans, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Waarom er minder mensen voor kiezen docent te worden is niet geheel duidelijk. De hoge werkdruk?

 

Bron: Volkskrant