Varkey Foundation: Nederlandse nakijkapplicatie Revisely is één van de 50 meest veelbelovende EdTech start-ups ter wereld

De afgelopen jaren heeft Revisely flink aan de weg getimmerd om het onderwijs te verbeteren. En met succes. Inmiddels telt Revisely zo’n 200.000 gebruikers. Ook is Revisely geselecteerd voor ‘Tomorrow’ een EdTech start-up competitie in Dubai. Dit evenement wordt georganiseerd door de ‘Global Education and Skills Forum’ waar Revisely kans maakt om de ‘Next Billion EdTech Prize 2018’ te winnen.

Tijdens The Global Education and Skills Forum 2018 zullen EdTech start-ups samen worden gebracht met ministers, beleidsmakers, investeerders, organisaties en onderwijsliefhebbers vanuit de hele wereld om het samen over de toekomst van het onderwijs te hebben. Het uiteindelijke doel waar zij naar streven is om voor ieder kind ter wereld kansen te creëren. Binnen het GES Forum zal het evenement ‘Tomorrow’ plaats vinden waar EdTech start-ups oplossingen voor de problemen van morgen presenteren. Revisely is heel trots om hier deel van uit te mogen maken!
273149 varkey foundation logo 2dc358 original 1519378515

The Varkey Foundation
Het GES Forum wordt georganiseerd door de Varkey Foundation. Dit is een non-profit organisatie opgericht om het onderwijs overal ter wereld te verbeteren met als missie dat ieder kind een goede leraar moet hebben.

Het onderwijs verbeteren
Revisely is inmiddels al meer dan 4 jaar actief en blijven het product verder uitbreiden. Het aantal gebruikers op scholen, hogescholen en universiteiten blijft groeien, mede dankzij samenwerkingen met uitgevers en resellers. Om echter grotere stappen te kunnen zetten in het doel om het onderwijs te verbeteren, wil Revisely verder doorontwikkelen om ook de kinderen en volwassenen te kunnen bereiken die momenteel geen toegang toe hebben. Om deze reden werkt Revisely aan een nieuw soort feedback platform waar studenten met in contact kunnen komen met docenten die hen helpen teksten te verbeteren.

Revisely
Revisely’s team heeft samen met docenten van verschillende scholen een tool ontwikkeld om leraren tijd te besparen en te helpen meer kwalitatieve feedback te geven op de teksten van studenten. Revisely kan voor alle vakken worden ingezet; van biologie tot Engels tot Mediawetenschappen. Zowel positieve en kritische opmerkingen staan in de ingebouwde commentaardatabase zodat docenten deze niet telkens opnieuw hoeven in te voeren. De studenten kunnen hier vervolgens een samenvatting van ontvangen met de belangrijkste verbeterpunten. Daarnaast kunnen docenten zelf de schrijfopdracht geven, maar kunnen eventueel er ook voor kiezen het correctiewerk uit te besteden aan assistenten of externe correctoren. De locatie van de student en corrector hoeft dus niet meer hetzelfde te zijn. Zo kan bijvoorbeeld een corrector uit Birmingham formatieve feedback geven aan een student in Gambia.